Acto de Xura ou Promesa de novos letrados e letradas Novembro 2021

O Colexio por estas datas celebra un dos actos máis importantes para os letrados e letradas novas, que cumpren cos requisitos estatutarios de xuramento ou promesa público.