Novas Colexiais

Comunicado CAXPOU 27/11/2019

Non nos podemos permitir nin unha morte máis dentro da prisión. A prisión non pode ser unha condea a morte.

COMUNICADO_ICAOU_PEN_112019

 

XV Mus ICA Avogacía - II Torneo San Martiño 2019

CAMPEONATO_MUS_
Campións Subcampións Terceiros Cuartos

Campións:

Cristina Grasa

Alfredo Bermúdez

Subcampións:

Mónica Vázquez

José Vencio

José Movilla

Terceiros:

Rosa Fernández

Paula Arango

Cuartos:

Beatriz Ramos

Marisa Ramos

 

Convocatoria eleccións 2019

Eleccions2019Según do disposto nos artigos 49 e seguintes do Estatuto Xeral da Avogacía Española e os concordantes deste Ilustre Colexio, en relación coa Lei de Colexios Profesionais de Galicia, a Xunta de Goberno do Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense, na súa reunión do 8 de outubro de 2019, acordou convocar eleccións para o día 19 de decembro de 2019.

O proceso electoral desenvolverase no local colexial, sen interrupcións dende as 10:00 horas ata as 20:00 horas, momento no que votarán os electores ou electoras presentes que aínda non o tiveran feito e máis os compoñentes da Mesa Electoral, procedéndose de seguido ao peche das urnas e á celebración de Xunta Xeral Ordinaria, para o escrutinio, publicación dos resultados e proclamación dos candidatos e candidatas electos, e demais asuntos estatutariamente previstos, segundo convocatoria, esta derradeira, que se remitirá ao efecto.

A Mesa Electoral, ao seguinte día da finalización do prazo de presentación de candidaturas, proclamará candidatos ou candidatas a quen reúna os requisitos esixibles e considerará electos a aqueles que non teñan opoñentes.

Texto íntegro da convocatoria.

 

 

 

Informe anual 2018 Mecanismo Nacional de Prevención

Supervisión de lugares de privación de liberdade en España, de acordo co Protocolo facultativo á Convención das Nacións Unidas contra a tortura e outros tratos ou penas crueis, inhumáns ou degradantes (OPCAT)

Descarga:

Informe_2018_MNP

 

Jornadas de Extranjería. Formación continua de los Colegiados y Colegiadas del Turno de Oficio. 7 de mayo de 2019

 

IMG_9086 IMG_9087
 


Páxina 1 de 11