Novas Colexiais

Amnistía Internacional

logo-ai

O Dereito á Saúde e Vivenda xa son esixibles.

Descargar protocolo

ai-saludvivienda

 

Formulario Renuncia Pago Tasas

Formulario (PDF):

Formulario

No caso de non poder visualizar o ficheiro, pode descargar un visor aquí.

 

Acordo Xunta de Goberno sobre as Tasas Xudiciais 15/11/2012

Ourense a 15 de novembro de 2012.

Estimados compañeiros e compañeiras:

Para informarvos do seguinte.

A Xunta de Goberno do Colexio, en reunión extraordinaria celebrada o pasado día 14 de novembro, á que foi invitado a participar o presidente da Agrupación de Abogados Jóvenes, acordou, ante a previsible entrada en vigor da lei a vindeira semana, o seguinte.

1.- Organizar no momento oportuno (posiblemente unha vez se vaia coñecendo o nefasto resultado da lei) unha concentración en Santiago de Compostela de toda a Avogacía Galega.

2.- Estase ultimando un traballo técnico/xurídico co obxecto de ofrecer xa articulado un texto para presentar cuestións de inconstitucionalidade por parte de xuíces de todo o Estado español que sabemos están comprometidos a elo.

A base do mesmo radica nunha sentencia do T.C (20/2012 de 16 de febreiro de 2012, cuestión de inconstitucionalidade 647-2004) que plantexa un xuíz de A Coruña sobre a indefensión que provocaba a anterior Lei de medidas fiscais, administrativas e de orde social, e que lle foi desestimada, pero sobre a argumentación de que 1.- Que esa lei unicamente afectaba a dous das cinco ordes xusrisdiccionais (civil e contencioso) 2.- Que o importe da tasa é módico e non impide o acceso á xustiza 3.- Que a tasa só gravaba ás entidades mercantís con elevado volume de facturación. É DICIR, TODO O CONTRARIO DA QUE AGORA SE PRETENDE IMPRANTAR, xa que afecta a practicamente todas as ordes xurisdiccionais, as contías son exhorbitadas e en suma son un impedimento que fai disuadir aos cidadáns de acudir aos tribunais. (sentencia íntegra)

3.- Polo exposto, acordouse igualmente instar dende o Colexio, de todas as Institucións e persoas lexitimadas, a que presenten recursos de Inconstitucionalidade da Lei.

4.- Elaborarase uns modelos de reclamación das tasas xudiciais aboadas unha vez (coma é previsible) que os prazos por parte da Administración de Xustiza non se cumpran. Se a tasa ten a súa razón de ser no pago dun servizo e este é deficitario, debe de intentarse a devolución da tasa. El modelo subirase á web para facilitar o traballo a quen queiran utilizar esa vía.

5.- Por último acordouse a adhesión do Colexio ao colectivo de xuíces e traballadores da Administración de Xustiza en xeral, en todas aquelas reivindicacións que contribúan a unha mellora na prestación do Servizo Público, interese común que nos une a todos, participando así nas concentracións que ese colectivo poida levar a cabo.

Un saúdo

A secretaría técnica do ICA Ourense

 

Nova Lei contra o fraude fiscal

Fraude Fiscal

Vídeo Ministerio

Descargar BOE (PDF):

Fraude Fiscal

No caso de non poder visualizar o ficheiro, pode descargar un visor aquí.

 

Concentración contra as taxas xudiciais

DSCF0248

Ourense, a 31 de outubro de 2012

 


Páxina 11 de 13