Servizo de Orientación Xurídica (SOX)

Este servizo de orientación xurídica préstao gratuitamente o Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense as persoas que, carecendo de recursos económicos para litigar, precisen información sobre as condicións para a obtención do beneficio de xusticia gratuita o amparo da Ley 1/96 de 10 de enero de Xusticia Gratuita.

Horario.

Luns, mércores e venres de 9:30 a 10:30 excepto o mes de agosto. Con cita previa.

Lugar.

Sede do Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense, na calella Concello, nº 22, entrechán, Ourense.

Quen presta o servicio.

Jose Manuel Losada Dieguez. Letrado en ejercicio. (Coordinador).

Albino J. Ferreira Rivera. Letrado en exercicio

Marta Galvez Marquina. Letrada en exercicio

David López González. Letrado en exercicio