Modelo xustificante usos de praza aparcamento avogado/a de oficio

Están operativas as reservas de tres prazas de aparcadoiro no Xulgado para quen preste o servizo de garda na quenda de oficio. O xustificante para o seu uso atopase na web, na área restrinxida en documentación, e haberá tamén modelos na oficina do Colexio no Xulgado, con obxecto de deixalo no vehículo se se utiliza a praza. É necesario e importante porque ante a dúbida a Policía Local pode retirar o vehículo (a petición vosa tamén cando querendo estacionar non está identificado algún vehículo) a pesar de comunicarlles que se comproba a veracidade do compañeiro/a que foi requerido á garda chamando ao Colexio.

Sede ICA Ourense

Atención ó público

Calle Concello, 22 Bajo
32002 Ourense

988 210 076

secretaria@icaourense.com

988 370 746

Horario

Oficina ICA Ourense

Xulgados

Calle Velazquez, s/n

618 806 558

Horario