XVI Encontros Estatais de Servizos de Orientación Xurídica Penitenciaria

XVIEESOJP

Ourense 13, 14 e 15 de novembro de 2014

Inscripción

Tríptico

Guía hoteis

XVIEESOJPinscrip XVIEESOJPtriptico XVIEESOJPhoteles
 

Curso estranxeiría

Prezado compañeiros e compañeiras:

Para o Consello da Avogacía e para os colexios que o integran, é unha prioridade facilitar aos profesionais unha formación axustada a estándares de calidade elevados. Non so porque nos permite posuír uns coñecementos sempre necesarios para o exercicio profesional, senón tamén porque a sociedade precisa, máis ca nunca, de avogados e avogadas ben preparados para a defensa dos seus dereitos e intereses.

Dentro dese compromiso, que temos asumido con decisión, a Comisión de Formación do Consello da Avogacía Galega ten deseñado un programa no que, e primeiro lugar, se integra a formación naquelas materias que o Regulamento de Asistencia Xurídica Gratuíta de Galicia cita: Estranxeiría, Menores e Violencia de Xénero.

Práceme, así, presentar este Curso de Dereito de Estranxeiría, confeccionado por Juan José Vázquez, asesor en materia de migracións do Concello da Coruña, e estreito colaborador da Escola de Práctica Xurídica do Colexio de Avogados da Coruña. Quen se matricule nel, pronto apreciará a complexidade do seu coidadoso traballo.

Este curso contén unha sólida base documental e lexislativa que pode complementar outros cursos que se realicen sobre a materia, eventualmente, nos colexios de avogados.

Ademais, dentro da plataforma os avogados colexiados coma exercentes poderedes atopar un acceso gratuíto á base de datos on line de Xurisprudencia, Lexislación e formularios de Wolters-Kluwer (La Ley), que o Consello ten contratada para todos os alumnos e alumnas daquela condición.

Todo o Consello fica ao voso dispor. Calquera dúbida, observación ou queixa será atendida co maior esmero.

Espero que sexa da vosa satisfacción.
Ferrol, setembro de 2014.

Nieves Santomé Couto,
Presidenta do Consello da Avogacía Galega

 

Información

Inscripción

Guía

Estranxeria_cartaz Formulario_inscricion Guia_do_curso_estranxeiria
 

Convocatoria Eleccións 2014

De acordo co disposto nos artigos 49 e seguintes do Estatuto Xeral da Avogacía Española e os concordantes deste Ilustre Colexio de Avogados, en relación coa Lei de Colexios Profesionais de Galicia, a Xunta de Goberno do Ilustre Colexio de Avogados de Ourense, na súa reunión do 23 de setembro de 2014, acordou convocar eleccións para o día 11 de decembro de 2014.

O proceso electoral desenvolverase no local colexial, sen interrupcións dende as 10:00 horas ata as 20:00 horas, momento no que votarán os electores presentes que aínda non no tiveran feito e máis os compoñentes da Mesa Electoral, procedéndose de seguido ao escrutinio, publicación dos resultados e proclamación dos candidatos electos.

A Mesa Electoral, ao seguinte día da finalización do prazo de presentación de candidaturas, proclamará candidatos a quen reúna os requisitos esixibles e considerará electos a aqueles que non teña opoñentes.

Descargar convocatoria

eleccions2014

 

Presentanción do ICA e AJA dos actos de conmemoración do día da Asistencia Xurídica Gratuita e Quenda de Oficio

AJA
 

Manifesto día da Xustiza Gratuita

Descargar:

manifiestoJusticiaGratuita

 


Páxina 1 de 2