Seminario: "A Reforma Fiscal e as súas implicacións para os exercicios 2015 e seguintes. Principais modificacións e planificación"

SEMINARIO:

“A REFORMA FISCAL E AS SÚAS IMPLICACIÓNS PARA OS EXERCICIOS 2015 E SEGUINTES. Principais modificacións e planificación

Ourense, 26 de noviembre 2014

Obxectivos

• Coñecer as novidades máis significativas da reforma fiscal que entrará en vigor en 2015.

• Planificar adecuadamente as accións a realizar antes de final de ano para optimizar os efectos da reforma.

• Proporcionar aos participantes os elementos necesarios para que poidan analizar e comprender os cambios aprobados.

 

Programa

Modificaciónes no Imposto sobre a Renta

• Modificacións nas exencións, con especial referencia ás indemnizacións por despido

• Cambios nas regras de imputación

• Rendimentos do trabajo: gastos, reducción e retribucións en especie

• Rendimentos do capital inmobiliario e estimación de rentas inmobiliarias

• Cambios na fiscalidade do aforro: dividendos, devolución de prima de emisión, reducción de capital con devolución de aportacións e Plans de Aforro a Longo Prazo

• Modificacións en actividades económicas: concepto, estimación directa e estimación obxectiva

• Ganancias e perdas patrimoniais: eliminación dos coeficientes de abatimento e de corrección monetaria e venta de dereitos de suscripción

• Integración e compensación de rentas: posibilidade de compensación entre rendimentos do capital mobiliario e ganancias e perdas patrimoniais

• Tarifas, mínimos personais e familiares e deduccións

• Rexímenes especiais: réximen de impatriados, transparencia fiscal internacional e ganancias patrimoniais por cambios de residencia

• Otras modificacións

• Rexímenes transitorios

Novo Imposto sobre Sociedades

• Novas restriccións á deducibilidade do deterioro e das perdas por transmisións de elementos a entidades do grupo

• Simplificación das tablas de amortización

• Deducibilidade de determinados gastos: atencións a clientes, operacións híbridas e retribucións aos administradores

• Modificacións nas operacións vinculadas. Administradores e Sociedades de profesionais

• Mecanismos para evitar a doble imposición interna e internacional

• Reserva de capitalización

• Novos tipos impositivos

• Deducciónes por incentivos

• Rexímenes especiales: grupos fiscales, reestructuraciones e TFI

• Réximen de empresas de reducida dimensión: reserva de nivelación

• Outras modificacións: incorporación de determinados activos por imposto diferido, compensación de bases negativas, réximen do mecenazgo, sociedades civiles e gastos financeiros

• Rexímenes transitorios e imprantación temporal dos cambios

Modificacións no IVE

• Novas regras de localización dos servizos de telecomunicaciones, radiodifusión, e televisión e electrónicos. Opción pola “ventanilla única”

• Modificación dos tipos dos productos sanitarios

• Cambios no régimen especial de Axencias de Viaxe

• Valoración de operacións cuxa contraprestación non é dineraria

• Tratamento da transmisión do patrimonio empresarial

• Operacións realizadas por entes públicos

• Ámbito obxectivo da renuncia á exención en operacións inmobiliarias

• Prazos de modificación da base impoñible

• Novos supuestos de inversión do suxeito pasivo

• Outras modificacións: subvencións na base impoñible, supresión da exención de fedatarios en operacións financeiras, prorrata especial, devolucións a non establecidos, IVE á importación e outras

Modificaciónes na Ley Xeral tributaria

• Novidades en relación coa prescripción: imprescriptibilidade del dereito a comprobar e investigar e interrupción respecto de obligacións tributarias conexas

• Lista de morosos

• Imposibilidade de incorporar documentación aos expedientes despois do trámite de audiencia ou do de alegacións

• Modificacións no procedimento de inspección: prazos

• Actuacións e procedimentos de aplicación dos tributos en casos de delitos contra a Facenda Pública

• Outras modificacións: estimación indirecta, execucións de resolucións e recuperación de axudas de Estado

 

Ponentes

Agustín Fernández Pérez.

Vocal del Comité Técnico del REAF-REGAF. Economista Auditor.

 

Lugar

Colexio de Avogados de Ourense

C/ Concello, 22, Baixo

32003 Ourense

 

Horario

Sesión de tarde de 16:00 - 20:00h.

 

Matrícula

Colexiados (avogados, titulares mercantís, graduados sociais, asociados ACO, electores cámara e economistas): 40,00 €

Outros participantes: 60,00 €

Descontos: ao persoal de despacho aplicaraselle a mesma tarifa que ao colexiado titular do mesmo.

 

Data límite de inscripción: Luns, 24 de novembro de 2014. As prazas son limitadas e cubriranse por rigorosa orde de formalización da matrícula.

 

Forma de Pago

O pago realizarase mediante transferencia bancaria ou ingreso efectivo en conta sen coste a:

Colegio de Economistas de Ourense

Entidad: ABANCA

IBAN: ES23 2080 5252 9830 4026 5931

 

Información y Contacto

As solicitudes de inscripción a través de correo electrónico ( Este enderezo de correo-e está a ser protexido de robots spamers, precisas activar o JavaScript para velo ) xunto co comprobante bancario de pago.

 

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 80% del curso, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

 

Homologación TAP Ourense: As horas de formación deste seminario serán computadas a efectos do cumprimento dos requisitos de formación obrigatoria establecidos no Regulamento do TAP do Colexio de Economistas de Ourenseque este ano son 10 h. esixibles para as listas de Economistas para Actuación Periciais 2015.

 

Homologación (REA): Xornada homologada polo REA (Rexistro de Economistas Auditores) aos efectos do cumprimento dos requisitos de formación continuada establecido polo Regulamento de Auditoría (3,50h. en outras materias).

 

Inscripción

refFiscal2015

 

XVIII Xornadas de Outono

A protección da vulnerabilidade das persoas traballadoras

Data: 28 e 29 de novembro de 2014

Lugar: Auditorio do Centro Social Afundación (Policarpo Sanz 24-26. Vigo)

Programa e inscripción

tripticomail_opt

 

Convocatoria Eleccións 2014

De acordo co disposto nos artigos 49 e seguintes do Estatuto Xeral da Avogacía Española e os concordantes deste Ilustre Colexio de Avogados, en relación coa Lei de Colexios Profesionais de Galicia, a Xunta de Goberno do Ilustre Colexio de Avogados de Ourense, na súa reunión do 23 de setembro de 2014, acordou convocar eleccións para o día 11 de decembro de 2014.

O proceso electoral desenvolverase no local colexial, sen interrupcións dende as 10:00 horas ata as 20:00 horas, momento no que votarán os electores presentes que aínda non no tiveran feito e máis os compoñentes da Mesa Electoral, procedéndose de seguido ao escrutinio, publicación dos resultados e proclamación dos candidatos electos.

A Mesa Electoral, ao seguinte día da finalización do prazo de presentación de candidaturas, proclamará candidatos a quen reúna os requisitos esixibles e considerará electos a aqueles que non teña opoñentes.

Descargar convocatoria

eleccions2014

 

Presentanción do ICA e AJA dos actos de conmemoración do día da Asistencia Xurídica Gratuita e Quenda de Oficio

AJA
 

Manifesto día da Xustiza Gratuita

Descargar:

manifiestoJusticiaGratuita

 


Páxina 1 de 2