I xornadas sobre a presunción de inocencia e a reforma da xustiza penal

jornadas_presuncion

CONFERENCIA: "O ANTEPROXECTO DA LEI ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DA LEI DE ENXUIZAMENTO CRIMINAL PARA A AXILIZACIÓN DA XUSTIZA PENAL, E OS PROXECTOS DE LEI DE MODIFICACIÓN DA LEI DE ENXUIZAMENTO CRIMINAL DE 13 DE MARZO DE 2015"
A cargo de D. Antonio Dorado Picón, Secretario Xeral da Administración de Xustiza. Salón de actos do Colexio de Avogados.
Día 21 de maio de 2015 as 19:00h
 

Apertura da IV xornada e talleres de estudo da Lei Concursal

aperturaLeiConcursal

 

XI congreso nacional da Avogacía Española

noticiaAbogados

 

Xunta de goberno

xuntagoberno15

Decana

  • Excma. Sra. Dª. Pilar López-Guerrero Vázquez

Vicedecana

  • Dª. Esperanza Fernández Iglesias

Vogais

  • Vogal 2º: Dª. María Fátima Salgado Carbajales
  • Vogal 3º: D. Valentín Blanco López
  • Vogal 4º: D. José Miguel Caride Domínguez
  • Vogal 5º: Dª. Pilar García Alonso
  • Vogal 6º: D. Ramón Felipe González Doníz

Bibliotecaria

  • Dª. Belén Polo Rodríguez

Tesoureiro

  • D. Ángel Fernández Cebrián

Secretario

  • D. José Manuel Ayude Besteiro
 

Manifesto día da Xustiza Gratuita

Descargar:

manifiestoJusticiaGratuita

 

Atrapado polas preferentes

Claves para a protección do consumidor no ámbito civil

Descargar

AtrapadoPreferentes

Eugenio Ribón Seisdedos
Avogado ICAM